Kontakt: Ing. Csicsay Gabriel

Tel.: 0905 225 565

Šamorín

Kláštorná 4

931 01

e-mal

unimac@stonline.sk